Kulturno-poslovno izaslanstvo Sankt-Peterburga u Zagrebu

Kulturno-poslovno izaslanstvo Sankt-Peterburga u Zagrebu

Ove godine Zagreb i Peterburg obilježavaju 50 godina prijateljskih veza između dva grada. Zadnjih se godina značajno  poboljšala kulturna suradnja između Zagreba i Sankt-Peterburga: prošlo je nekoliko izložba,uključujući i vrhunsku izložbu iz zbirke Ermitaža, u...

usmeni prijevodi i poznavanje mentalnosti

Naš veliki globalni svijet zahtjeva ne samo prijevod ali i dobro poznavanje mentaliteta ljudi za koje prevodite. Često doslovni prijevod može stvoriti krivi dojam ili čak postati prepreka za dogovor ili suradnju. Rusko -hrvatski prevoditelj mora jako dobro poznavati...
Бизнес-миссия Торгово-промышленной Палаты Ростовской Области

Бизнес-миссия Торгово-промышленной Палаты Ростовской Области

Отчет о бизнес-миссии ростовских предпринимателей в Хорватию. В сентябре 2016 года фирма «Ойкумена» организовала поездку предпринимателей из Ростовской области в Хорватию. С Российской стороны поездку организовала Торгово-Промышленная Палата Ростова-на-Дону, Центр...
Консультации-один из видов деятельности. А как у вас в Хорватии?

Консультации-один из видов деятельности. А как у вас в Хорватии?

Одним из видов деятельности Ойкумены является оказание консультаций тем, кто хочет открыть бизнес в Хорватии, провести здесь конференцию, семинар или снять фильм. Это работа, как мне кажется, очень интересная, но совсем не такая простая. Для того, чтобы успешно...