pečat

Ovjereni prijevod sudskog tumača je velika odgovornost. Takav prijevod služi za predaju dokumenata službenim institucijama, dokaz na sudu rješavanje sporova oko nasljedstva i slično. Vrlo je bitno ne samo korektno prevesti tekst, već je potrebno nekoliko puta prekontrolirati datume, imena, nazive mjesta, jer u takvoj vrsti prijevoda važno je svako slovo, svaki zarez.
Već dugo radim ovjerene prijevode. Svoje ime kao prevodioca potvrđujem i pečatom sudskog tumača. Taj pečat može dobiti samo stručna osoba koja je položila posebni ispit za sudskog tumača i prisegu na sudu. Svakih 5 godina sudski tumač mora obnoviti svoju dozvolu.
Prijevod se uvezuje posebnom niti s originalom dokumenta. Tu je potrebna posebna pažnja: svoj prijevod mogu ispraviti, ali greška na originalu dokumenta može biti nepopravljiva.
Upravo zbog toga ovjereni prijevod košta 20-30% više nego običan prijevod.
Ja radim ovjerene prijevode s hrvatskog na ruski jezik i s ruskog na hrvatski. Takav dokument ima valjanost i u Rusiji i u Republici Hrvatskoj.