usmeni prijevodi i poznavanje mentalnosti

Naš veliki globalni svijet zahtjeva ne samo prijevod ali i dobro poznavanje mentaliteta ljudi za koje prevodite. Često doslovni prijevod može stvoriti krivi dojam ili čak postati prepreka za dogovor ili suradnju. Rusko -hrvatski prevoditelj mora jako dobro poznavati...
Консультации-один из видов деятельности. А как у вас в Хорватии?

Консультации-один из видов деятельности. А как у вас в Хорватии?

Одним из видов деятельности Ойкумены является оказание консультаций тем, кто хочет открыть бизнес в Хорватии, провести здесь конференцию, семинар или снять фильм. Это работа, как мне кажется, очень интересная, но совсем не такая простая. Для того, чтобы успешно...